(English) The publication “Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia, and Latvia: current experiences and future perspectives” is available

Posted in news | Comments Off on (English) The publication “Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia, and Latvia: current experiences and future perspectives” is available

(English) Renewable energy gathered listeners in Helsinki

Posted in news | Comments Off on (English) Renewable energy gathered listeners in Helsinki

(English) New Animation: Combustion Test

Posted in news | Comments Off on (English) New Animation: Combustion Test

(English) EcoHousing Market Survey Report

Posted in news | Comments Off on (English) EcoHousing Market Survey Report

(English) Summary of the thesis: Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass

Posted in news | Comments Off on (English) Summary of the thesis: Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass

(English) Baltic Environmental Forum organised an international workshop “Rural-Urban energy co-operations for energy efficient and ecological housing”,

Posted in news | Comments Off on (English) Baltic Environmental Forum organised an international workshop “Rural-Urban energy co-operations for energy efficient and ecological housing”,

5.novembrī Baltijas Vides Forums organizēja semināru „Lauku teritoriju un pilsētu sadarbība enerģijas jautājumu risināšanā”

Seminārs notika 2012. gada 5. novembrī viesnīcā „Alberts”, Rīgā, Dzirnavu ielā 33 (semināru zālē) no plkst.12:00 līdz 17:00.

Seminārā tika aicināti piedalīties – pašvaldību pārstāvji.

Semināra mērķis bija iepazīties un pārrunāt ar pilsētu un lauku teritoriju pašvaldību pārstāvjiem sadarbības iespējas enerģijas jautājumu risināšanā un dalīties pieredzē atjaunojamo energoresursu izmantošanā ēku apkurē, kā arī pārrunāt tālākās sadarbības attīstību. 

Semināra tēmas:

  • Labas prakses piemēri atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas koncepciju izstrādāšanā;Energoefektīvas pilsētas Wolfhagen (Vācija) pieredze;
  • Pieredze kombinētas sistēmas (biomasa un solārā enerģija) izmantošanā daudzdzīvokļu namu apkurē Latvijā;
  • Pieredze biomasas izmantošanā enerģijas ražošanā pašvaldībās;
  • Kompleksu risinājumu ieviešana ēku energoefektivitātes uzlabošanā un atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijā;
  • Ilgtspējīga zemes apsaimniekošana no pilsētu un lauku teritoriju perspektīvas;
  • Iespējas un izaicinājumi pilsētu un lauku teritoriju sadarbībai.

Dienas kārtību skatīt ŠEIT.

Pārskats par semināru: 5 Nov_wsh_report

Semināra prezentācijas (angļu valodā) :

1. Lioba Kurcharczak, deENet 01_renewable energy concepts

2. Kirsten Lück, Fraunhofer IBP  02_Wolfhagen_city_example

3. Aivars Žandeckis, Riga Technical University 03_Practical_experience_of_biomass

4. Ilze Puriņa, Latvian Environmental Investment Fund  04_Complex solutions_RES_Purina_LEIF

5. Edgars Vīgants, Ltd. “Ludzas Bio-Enerģija” 05_Experience_using_biomass

6. Christian Strauss, Leibniz-Center for Central and Eastern Europe 06_Sustainable_Land_Management

7. Urban Kaiser, Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe 07_Rural_Urban_cooperations

8. Erik Longva,  Inland Norway Energy Agency, 08_Introduction_Inland_Norway_Energy

Semināru organizēja biedrība „Baltijas Vides Forums” projekta „Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis” (Ecohousing, Nr. CB42) un „RURBAN Energy” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Irina Aļeksejeva

Posted in news | Comments Off on 5.novembrī Baltijas Vides Forums organizēja semināru „Lauku teritoriju un pilsētu sadarbība enerģijas jautājumu risināšanā”

28.martā Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti organizēja semināru “Ēku energoefektivitāte un ekoloģiskie aspekti”.

Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti 28.martā organizēja semināru “Ēku energoefektivitāte un ekoloģiskie aspekti”. 

Semināra mērķauditorija – Latvijas pašvaldību un enerģētikas aģentūru pārstāvji, namu apsaimniekotāji, pārvaldnieki, kā arī būvniecības un enerģijas speciālisti, kuriem interesē ēku energoefektivitātes un vides aspekti, kā arī studenti – topošie speciālsiti. Kopā seminārā piedalījās 65 dalībnieki.

Seminārā tika apskatīti ēku energoefektivitātes aspekti, praktiski risinājumi biomasas un saules izmantošana daudzdzīvokļu ēkas siltumapgādē kompleksā ar ēkas renovāciju; videi draudzīga celtniecības materiāla īpašības un priekšrocības, kā arī aktualitātes ēku energoefektivitātes un būvniecības likumdošanā. Lai veiktu ēku renovāciju, nepieciešams novērtēt esošo ēku stāvokli un apzināt iespējas, kā uzlabot to energoefektivitāti. Tāpēc tika apskatītas Rīgas pilsētas iestrādes un pieredze energoauditu veikšanā, rezultāti un auditoru ieteikumi energoefektivitātes uzlabošanā. Svarīgi pēc renovācijas ir veikt ēkas monitoringu, lai noskaidrotu, cik efektīvs ir bijis renovācijas process un kādi siltumenerģijas ietaupījumi ir sasniegti. Savukārt, lai veicinātu labas prakses piemēru realizāciju ēku energoefektivitātes jomā, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Latvijas Būvniecība” rīko konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā”.

Semināra dienaskārtība Seminara programma_28marts

Pāsrskats par semināru ir pieejams šeit Parskats_par_seminaru

Semināra materiāli ir pieejami šeit:

1. Daina Indriksone, Baltijas Vides Forums 01_Par Ecohousing projektu

2. Dzintars Grasmanis, Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija 02_Likumdošanas aktualitates

3. Juris Golunovs, Rīgas Enerģētikas aģentūra 03_Energoauditu rezultati Riga

4. Jānis Kļaviņš, SIA “Lode” 04_Videi draudzigs materials Keraterm

5. Agris Kamenders, Rīgas Tehniskā universitāte 05_Energoefektivitates potencials ekas

6. Aivars Žandeckis, Rīgas Tehniskā universitāte 06_Biomasa un saules energija

7. Ilze Dimdiņa, Rīgas Tehniskā universitāte 07_Iekstelpu mikroklimats

8. Agrita Lūse, žurnāls “Latvijas Būvniecība” 08_Energoefektivaka eka Latvija

Pēc semināra dalībnieki devās organizētā braucienā uz Latvenergo Energoefektivitātes centru (Jūrmalā, Jomas ielā 4), lai klātienē iepazītos ar energoefektīvām mājsaimniecības iekārtām un efektīvu to izmantošanu.

Fotoattēli no semināra:

Informāciju sagatavoja Irina Aļeksejeva, Baltijas Vides Forums

E:pasts irina.aleksejeva@bef.lv

Projekta aktivitāšu ieviešanu finansiāli atbalsta “Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programma 2007. – 2013. gadam” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Posted in news | Comments Off on 28.martā Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti organizēja semināru “Ēku energoefektivitāte un ekoloģiskie aspekti”.

Aptaujas anketa par energoefektivitāti mājsaimniecībās

EcoHousing project is collecting home user’s information about energy saving. All who are willing to share your personal experience are invited to participate in survey:

http://tinyurl.com/ecohousing1

From the previous link English version of the questionnaire is available. In the nearest future it will be translated to Finnish, Estonian, Latvian and Russian.

Martin Sillaots TLUProjekta “Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis” ietvaros izstrādāta aptaujas anketa par energoefektivitāti. Un tās mērķis ir noskaidrot, cik aktuāla ir šī tēma mājsaimniecībās. Aptaujas anketa ir pieejama latviešu valodā un krievu valodā.

Informāciju sagatavoja Irina Aļeksejeva, Baltijas Vides Forums

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Aptaujas anketa par energoefektivitāti mājsaimniecībās

Ikgadējā konference “Atjaunojamo energoresursu izpēte un izmantošana (TEUK)” Tartū, Igaunijā.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ikgadējā konference “Atjaunojamo energoresursu izpēte un izmantošana (TEUK)” Tartū, Igaunijā.